Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được gợi ý điền các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website depshop.vn  như:

– Họ và tên

– Địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân)

– Tiêu đề

– Số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng)

Các thông tin này được yêu cầu để Bách Long có thể hỗ trợ tốt nhất cho Khách hàng.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

– Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của KH cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: tên, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại.

– Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của KH.

– Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát hoặc nhà cung cấp).

– Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

– Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website depshop.vn   sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng, KH;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Bách Long;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;

– Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng, KH;

– Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Bách Long;

– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

– Ban quản trị.

– Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website depshop.vn 

– Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

– Công ty nghiên cứu thị trường

– Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng

– Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAKITECH

– Địa chỉ: 80/17 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

– Hotline: 0932 712 966

– Email: hakitech2910@gmail.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị website. Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bách Long sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

i) Qua email: lockhihakitech@gmail.com

ii) Qua điện thoại: 0932 712 966

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website depshop.vn  được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website depshop.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email: lockhihakitech@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số HOTLINE 0932 712 966 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.