Chính sách giao hàng

– Phí vận chuyển:Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Long.

– Phương tiện vận chuyển: Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Long.

– Thời gian giao hàng: Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Long.

– Quy cách đóng gói:Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Long.