Bông lọc bụi là các sợi tổng hợp được kết dính lại với nhau bởi lớp keo qua quá trình máy ép. Là thiết bị lọc bụi giữ bụi hữu hiệu nhất hiện nay trong bệnh viện, nhà máy, nhà xưởng, trường học, máy bay, vi mạch điện tử, hệ thống phòng sạch, phòng lạnh,…

Showing all 2 results