Quy chế hoạt động của Website

a. Quy chế hoạt động của Website:

Website thương mại điện tử depshop.vn  do Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bách Long thực hiện hoạt động và vận hành. Chúng tôi hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

b. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của Khách hàng.

– Nghĩa vụ người bán: Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm để bên mua hiểu và sử dụng sản phẩm. Cung cấp chứng từ liên quan cho bên mua như: Phiếu thu, hóa đơn GTGT…

– Nghĩa vụ người mua: Thanh toán đầy đủ số tiền theo yêu cầu, kiểm tra thông số kĩ thuật trước khi nhận hàng.